බැටර් ෆ්‍රයිඩ් සැමන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • සැමන් ටින් 1යි
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 200ක් පමණ
 • ‍පොල්කිරි අඬු කෝප්ප 1/2
 • ඉතාම කුඩා ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • රතුලූනු ගෙඩි 3-4ක්
 • සුදුලූනු බික් 2-3ක්
 • බිත්තරයක්
 • යීස්ට් තේ හැඳි 1/2
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1
 • ලුණු රසට අනුව
 • බැදගැනීමට තෙල්

සාදන ආකාරය

සැමන් ටින් එක කඩා දියර අස්කර කටු ඉවත් කරගත් සැමන් කුට්ටි, තීරුවලට ගලවා ගන්න. දැන් පාන්පිටිවලට ‍පොල් කිරි, රතුලූනු, සුදුලූනු, ඉඟුරු, කෑලි මිරිස්, බිත්තර, යීස්ට්, ලුණු දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කර ඉතා උකු පාප්පයක් සාදාගන්න. දැන් තෙල් ටික ළිප තබා රත්කරන්න. සැමන් තීරු එක බැගින් ගෙන බැටරයේ ගිල්වමින් රත්වූ තෙලට දමා රන්වන් පාටට බැද ගන්න. උණුසුම තිබෙන විටම පිළිගන්වන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *