ආදරණීය බැක්ටීරියා

පිරිසිදුකම ගැන හිතන අය හැම තිස්සේම උත්සාහ කරන්නේ හැකිතාක් පිරිසිදුවට ඉන්නයි. හැබැයි පියවි ඇසට පෙනෙන අපිරිසිදු දේවල්වලින් වගේම පියවි ඇසට නොපෙනෙන අපිරිසිදු දේවලූත් අපේ අවට  ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා  කොච්චර පිරිසිදුවට ඉන්න උත්සාහ කළත් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට සැබෑ හේතුව මේකයි. මිනිස් සිරුරේ සම මත එක් වර්ග අගලක විවිධ ආකාරයේ බැක්ටීරියා වර්ග මිලියන 32 ක් විතර ජීවත් වෙනවා. මෙහි සදහන් කළේ  එකම එක වර්ග අගලක ඉන්නා ගණන විතරයි. මෙහෙම බැලූවොත් මුළු මිනිස් සිරුරේම කොච්චර බැක්ටීරියාවන් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන් ද? බැක්ටීරියා කියන නම අහපු ගමන් අපිට බය හිතෙනවා. බැක්ටීරියා කියන්නේ රෝග කාරකයන් කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න නිසා තමයි බය හිතෙන්නේ. ඒත් මේ විදියට සම මත ජීවත් වෙන බැක්ටීරියාවන් රෝග කාරකයන් නම් නෙවෙයි. ඒ අය බොහොම අහිංසකයි. ඔවුන් අපේ පරිවෘත්තිය ක‍්‍රියාවන්වලට උදව් කරන්න තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ බැක්ටීරියාවන් ගැන සැමවිටම බය වෙන්න වුවමනා නැහැ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *