තැඹිලි වයින් හදමු

තැඹිලි වතුර බෝතල 6 යි.(6L)
සීනි 2.5 kgයි
ඊස්ට් තේ හැඳි 9 යි
කුරුඳු කෑල්ලක්
ලෙමන් ගෙඩි 4 ක යුෂ
කරදමුංගු කරාබුනැටි 6 බැගින්
කැරමල් සීනි 120g යි(කැරමල් සීනි යනු, සීනි කර කර පාට වීම සඳහා මෙයට කලවම් කිරීමයි)

සාදන ක්‍රමය:-

ඊස්ට් තැඹිලි වතුර කෝප්පයක දිය කර ගන්න.ඉතුරු තැඹිලි වතුර බඳුනකට දමා සීනි දමා හොදින් දිය කරගන්න.පසුව සියල්ලම එකම භාජනයකට දමා ඊට තලාගත් කරන්දමුන්ගු, කරාබුනැටි, ලෙමන් ගෙඩි 4 ක යුෂ හා කුරුදු කැබලිද දමන්න.

පිරිසුදු රෙදි කෑල්ලකින් භාජනයේ කට වසා බැඳ දවස් 10 ක් තබන්න.පසුව එය පෙරා කැරමල්ද දමා තවත් සති 1 1/2ක් තබන්න. නැවතත් පෙරා (ඉතා හොදින් ෆිල්ටර් කර ගත් පසු )වීදුරු බෝතල් වල හසුරන්න.
මෙය සති දෙකකට වැඩි කාලයක් තැබුවොත් ඇල්කොහොල් ප්‍රතිශතය වැඩි විය හැක. එසේ වූවාට ප්‍රශ්නයක් නැතිනම් මාසයක් දෙකක් තබාගෙන බීමට ගන්න

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *