බැදගත් බණ්ඩක්කා ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 500
සිහින්ව කපාගත් ලූනු ග්‍රෑම් 50
සිහින්ව කපාගත් සුදුලූනු ග්‍රෑම් 15
කරපිංචා කිනිත්තක්
තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 2
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1
‍පොල්කිරි අඬු කෝප්ප 3
ලුණු රසට අනුව
කහකුඩු තේ හැඳි 1/2
තෙල් අවශ්‍ය තරමට
සාදන ආකාරය 
බණ්ඩක්කා හොඳින් සෝදා අඟල් 2 පමණ කැබලිවලට කපා හොඳින් දිය බේරෙන්නට තබන්න. දැන් එයට ලුණු ස්වල්පයක් දමා සීසන් වන්නට තබා රත්වූ ගැඹුරු තෙලට දමා රන්වන් පාටට බැදගන්න. බඳුනක් ගෙන එයට ‍පොල්කිරි, ලූනු, සුදුලූනු, කරපිංචා, තුනපහ, ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු කහ කුඩු ඇතුළු සියල්ල දමා ළිප තබා නටවා ගන්න. උකුවී ගෙන එන විට බැදගත් බණ්ඩක්කා කැබැලි දමා කලවම් කර ගන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *