බාගෙට ඉදුනු අඹවලින් ව්‍යංජනයක්

බාගෙට ඉදුනු අඹවලින් ව්‍යංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
බෙරි නොවන සේ ඉදුනු අඹ ගෙඩි 3ක්
‍පොල්කිරි අඬු කෝප්ප 1 1/2යි
අමුමිරිස් කරල් 2-3
රතුලූනු ගෙඩි 3-4ක්
අබ ක්‍රීම් හෝ අඹරාගත් අඹ හෝ
මේස හැඳි 1/2
කරපිංචා කිනිත්තක්
ලුණු රසට අනුව
කහ ස්වල්පයක්
තුනපහ කුඩු මේස හැඳි 1
කුඩා කුරුඳු‍පොතු කැබැල්ලක්
සාදන ආකාරය 
අඹ ගෙඩි සෝදා ‍පොතු ඇට ඉවත් කර අඟ‍ලේ පමණ කොටු වලට කපා ගන්න. එය පසෙකින් තබන්න. දැන් මැටි ඇතිලියක් ගෙන එයට රතුලූනු, අමුමිරිස්, කරපිංචා කපා දමන්න. දැන් ඉතිරි පහේ වර්ග සමග කිරිද දමා හොඳින් මිශ්‍රකර ළිප තබන්න. කරිය නටාගෙන එද්දී කපාගත් අඹ කැබැලි එකතු කර මදගින්දරේ හිඳෙන තුරු පිසගන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *